DIALux 4.13.0.1

DIALux 4.13.0.1

DIAL GmbH – 326,5MB – Freeware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
5 Stars User Rating
Một miễn phí chiếu sáng thiết kế ứng dụng phần mềm tính toán và trực quan. Chương trình được cung cấp bởi Deutsches Institut für Angewandte Lichttechnik (quay số - Đức viện ứng dụng công nghệ chiếu sáng). Phần mềm DIALux cho một phân tích định lượng nhanh chóng và dễ dàng một thiết kế và bao gồm 3D đơn giản và chức năng tái tạo.

Tổng quan

DIALux là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi DIAL GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DIALux là 4.13.0.1, phát hành vào ngày 03/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.12.0.1, được sử dụng bởi 69 % trong tất cả các cài đặt.

DIALux đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 326,5MB.

Người sử dụng của DIALux đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho DIALux!

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có DIALux cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản